Welkom bij het BankGiro Loterij Fonds!

Dit fonds is het programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland van Stichting DOEN.

Cultuur is wat een mens een mens maakt. Het is een uiting van onze ideeën, gedachten, dromen en ons gedrag. Culturele uitingen en kunsten zijn daarmee een essentieel onderdeel van onze samenleving en van ontwikkeling en innovatie in het algemeen.

Kunst kan ontroeren, kunst kan inspireren, kunst kan mensen verbinden. Kunst kan mensen bij elkaar brengen. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur stappen mensen even in de magische wereld van de verbeelding. Het wakkert zo bij een ieder de drang aan om voorbij het bestaande te denken.

Kunst speelt een rol in het betrekken van mensen bij veranderingen en in het zinvol maken van veranderingen bij vele mensen.

Kunstenaars zijn bij uitstek diegenen die iets nieuws creëren. Zij richten zich op iets dat buiten ons denkveld valt en nieuwe ruimtes maken in een nieuwe vormentaal en in een taalgebruik die past bij deze tijd.

Deelnemers BankGiro Loterij bedankt!

Ook dit jaar mogen wij weer rekenen op de steun van de BankGiro Loterij. Dankzij haar deelnemers ontvingen wij op het jaarlijkse Goed Geld Gala een bedrag van ruim 4,2 miljoen euro! Zo kunnen wij ook in 2018 weer vele verrassende en vernieuwende culturele initiatieven in Nederland ondersteunen.