Aanvragen

Uitgangspunten en doelstellingen

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. Welke initiatieven komen in aanmerking?

Waar zijn we naar op zoek?

 • Initiatieven die radicale verbeelding inzetten om mensen te laten zien dat een andere wereld mogelijk is. Met projecten die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken en die partijen met elkaar verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken
 • Kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen; initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek
 • Kunstenaars en culturele instellingen die bij de uitvoering van grensverleggende initiatievenerop zijn gericht om kunsten uit alle disciplines en erfgoed meer met maatschappelijke partners en de maatschappij als geheel te verbinden
 • Een kunst- en ontwerppraktijk waarbij artistieke kwaliteiten worden ingezet om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken
 • Culturele initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijke verandering en een beweging naar een duurzamere samenleving met een goede balans tussen sociale, culturele, ecologische en economische duurzaamheid.
 • Initiatiefnemers die bij ons aankloppen en in staat zijn een breed publiek te bereiken. Met deze uitnodigende initiatieven denken we actief mee over de manier waarop we breed publiek bij dit initiatief kan worden betrokken. Hierbij zijn de deelnemers van de BankGiro Loterij vanzelfsprekend een belangrijke doelgroep.

Voorbeelden van projecten die passen binnen het BankGiro Loterij Fonds

Voor alle aanvragen geldt dat:

 • De aanvraag moet passen binnen de criteria van het BankGiro Loterij Fonds.
 • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij het BankGiro Loterij Fonds.
 • Aanvragen dienen gedaan te worden door middel van het aanvraagformulier.
 • Past je aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag afgewezen.
 • Bij een complete aanvraag neemt de aanvraagprocedure maximaal vier maanden in beslag.

Wel binnen de criteria maar toch afgewezen?

Het BankGiro Loterij Fonds krijgt veel meer aanvragen dan zij kan honoreren. Er moeten dus altijd keuzes gemaakt worden. Het kan dan ook voorkomen dat een initiatief wél aan alle criteria voldoet, maar noodgedwongen tóch wordt afgewezen. De motieven die dan mogelijk een rol spelen zijn:

 • Andere initiatieven genieten de voorkeur;
 • Het budget van het Fonds is reeds besteed;
 • Het Fonds financierde reeds één of meerdere vergelijkbare initiatieven en wil deze eerst evalueren voordat nieuwe soortgelijke initiatieven worden gefinancierd;
 • Het BankGiro Loterij Fonds financierde reeds een groot aantal initiatieven in de betreffende regio en kiest om reden van spreiding voor een ander initiatief.