Kunst kan ontroeren, kunst kan inspireren, kunst kan mensen verbinden. Kunst kan mensen bij elkaar brengen. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur stappen mensen even in de magische wereld van de verbeelding. Het wakkert zo bij een ieder de drang aan om voorbij het bestaande te denken.

Welkom bij het BankGiro Loterij Fonds!

Dit fonds komt voort uit de Nederlandse culturele programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design van Stichting DOEN.
Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken.  

BankGiro Loterij Fonds