Welkom bij het BankGiro Loterij Fonds!

Dit fonds is het programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland van Stichting DOEN.

Cultuur is wat een mens een mens maakt. Het is een uiting van onze ideeën, gedachten, dromen en ons gedrag. Culturele uitingen en kunsten zijn daarmee een essentieel onderdeel van onze samenleving en van ontwikkeling en innovatie in het algemeen.

Kunst kan ontroeren, kunst kan inspireren, kunst kan mensen verbinden. Kunst kan mensen bij elkaar brengen. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur stappen mensen even in de magische wereld van de verbeelding. Het wakkert zo bij een ieder de drang aan om voorbij het bestaande te denken.

Kunst speelt een rol in het betrekken van mensen bij veranderingen en in het zinvol maken van veranderingen bij vele mensen.

Kunstenaars zijn bij uitstek diegenen die iets nieuws creëren. Zij richten zich op iets dat buiten ons denkveld valt en nieuwe ruimtes maken in een nieuwe vormentaal en in een taalgebruik die past bij deze tijd.

Mooie bijdrage voor het BankGiro Loterij Fonds!

Op donderdag 16 februari vond het jaarlijkse BankGiro Loterij Goed Geld Gala plaats in Amsterdam. Tijdens deze bijzondere middag maakte de BankGiro Loterij bekend dat er dit jaar maar liefst €  66,9 miljoen verdeeld kon worden onder 66 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. Bijeen gebracht door de deelnemers aan deze loterij die cultuur een warm hart toe dragen.

Het BankGiro Loterij Fonds ontving dit jaar een prachtige bijdrage van maar liefst ruim 4 miljoen euro! Hiermee kunnen wij ook dit jaar weer vele verrassende en vernieuwende culturele initiatieven ondersteunen in Nederland.

Beeld: Roy Beusker Fotografie