Disclaimer - BankGiro Loterij Fonds

Privacy en Cookie Statement

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door het BankGiro Loterij Fonds, onder andere via de website www.bankgiroloterijfonds nl. Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

BankGiro Loterij Fonds
Het BankGiro Loterij Fonds is een deel van het vermogen van Stichting DOEN mogelijk gemaakt vanuit de bijdrage van de BankGiro Loterij. Stichting DOEN heeft de ANBI status en het CBF keurmerk.
Het BankGiroLoterij Fonds is gevestigd aan de Van Eeghenstraat 70, 1071 GK Amsterdam. Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, per mail of per post contact opnemen met het BankGiro Loterij Fonds via: 020 - 573 7444 of info@bankgiroloterijfonds.nl

Gebruik van onze diensten
Wanneer je een aanvraag wilt indienen met het aanvraagformulier, dan vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aanvraag te kunnen behandelen en daarover met jou in contact te treden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Om kwaliteit van advisering te waarborgen, wordt de informatie wel intern gedeeld. Medewerkers van het BankGiro Loterij Fonds zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Wel is het mogelijk dat wij op basis van de aanvraag contact opnemen met derde partijen waarvan jij hebt aangegeven bij hen ook een aanvraag te hebben ingediend of dat zij actief bij de aanvraag betrokken zijn.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Informeren en uitnodigingen
Naast het ondersteunen van initiatieven verbinden wij ook graag onze partners aan elkaar. Dit doen wij door het organiseren van bijeenkomsten. Jouw gegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van een uitnodiging om één van deze bijeenkomsten met andere partners van het BankGiro Loterij Fonds en Stichting DOEN bij te wonen.
Daarnaast informeren wij onze partners ook graag over het verschijnen van ons jaarverslag. Voor het versturen van dergelijke informatie gebruiken we ook jouw gegevens die bij  het BankGiro Loterij Fonds bekend zijn. Wanneer je geen uitnodigingen of informatie meer wilt ontvangen, kan je je hier voor afmelden door een mail te sturen naar info@bankgiroloterijfonds.nl.

Cookies
Bij het gebruik van de website van het BankGiro Loterij Fonds worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen, de zogenaamde Google Analytics cookies. Dergelijke cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst. Je kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser.
Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door het BankGiro Loterij Fonds en hun functionaliteit:

•__utma (opslagperiode 2 jaar), __utmb (opslagperiode half uur), __utmc (geen eindmoment), __utmt ( Opslagperiode 6 maanden ). Google Analytics is een webanalyse-service. Via deze cookies heeft Stichting DOEN inzage in websitebezoek. Stichting DOEN kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt, Google kan dit als aanbieder van de dienst overigens wel.

• JSESSION ID (opslagperiode tot aan sluiten browser). Een technische cookie die het unieke ID bevat van de HTTP sessie.

Social media cookies en andere cookies van derden
Het BankGiro Loterij Fonds maakt ook gebruik van cookies om de inhoud van haar websites te (laten) delen via social media. Ook voor deze cookies vragen we toestemming. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Het BankGiro Loterij Fonds heeft daar geen invloed op.

Hoe kun je cookies afwijzen?
Je kunt de browser zo instellen dat deze op een vooraf bepaalde manier met cookies omgaat. Bijvoorbeeld dat cookies nooit worden geaccepteerd, of geen cookies worden geaccepteerd vanuit andere domeinen dan die van de website die je op dat moment bezoekt. Dit heeft mogelijk wel consequenties voor de gebruiksmogelijkheden of ervaring van de website.

Veranderingen
Deze privacy en cookie statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit  privacy en cookie statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy en cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 13-06-2016