BankGiro Loterij Fonds en de BankGiro Loterij

BankGiro Loterij Fonds

Wij geloven dat kunst en cultuur van betekenis kan zijn bij het geven van een antwoord op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Het BankGiro Loterij Fonds wil dit stimuleren en zo veel mogelijk mensen hiermee kennis laten maken.

Om dit te bereiken werken we samen met culturele pioniers die risico’s durven nemen én verandering veroorzaken.

Onze vier uitgangspunten zijn:

1. RADICALE VERBEELDING
Radicale verbeelding is het vermogen om de wereld te verbeelden niet zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste waarheden bevragen. Zo kunnen we ons blijven verbazen en verwonderen. Kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen kunnen als vrijdenkers, als radicale verbeelders, een belangrijke rol spelen om een andere, betere wereld te laten zien of te laten ervaren en sociale innovatie in gang te zetten.
2. INCLUSIE
Er zijn nog te veel mensen in onze samenleving die aan de kant staan. Zij komen om verschillende redenen minder of helemaal niet in aanraking met kunst. Dat willen wij veranderen door de condities en voorwaarden voor deze mensen om deel te nemen aan cultuur en aan de samenleving als geheel te verbeteren. We noemen dit inclusie. Zo zorg je dat iedereen een stem krijgt én toegang heeft tot voorzieningen, kennis, ervaringen en gedachten die leven in de samenleving.
3. SOCIAL PRACTICE
We werken graag met kunstenaars en culturele instellingen met een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten. Vanuit een persoonlijke, onbevangen blik én sociale betrokkenheid zoeken ze vaak naar manieren om mensen te betrekken buiten de gebaande paden om. Deze ‘social practitioners’ veranderen op een eigenzinnige wijze de regels van het spel, op grote en kleine schaal. Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen, en een nieuwe kijk op de wereld.
4. VERANDERING EN BEWEGING
Veel cultuurprojecten zijn experimenten die de bestaande structuur van de culturele sector op de lange termijn beïnvloeden. Ze zijn onderdeel van een grotere beweging en maken op deze manier samen impact. Niet alleen binnen de culturele sector, maar óók daarbuiten. Alleen zo kan kunst het publiek, in de breedste zin van het woord, andere perspectieven bieden en van onderop maatschappelijke verandering brengen.

Heb je vragen over het fonds, wellicht staat je vraag hier tussen.