Het Fonds

BankGiro Loterij Fonds

Wij geloven dat kunst en cultuur een antwoord kan geven op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Daarom wil het BankGiro Loterij Fonds graag zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur.

Het fonds werkt graag samen met inspirerende pioniers die voorop lopen, risico’s durven nemen én verandering veroorzaken. Voor deze ambassadeurs van de verbeelding willen wij een plek zijn waar zij kunnen aankloppen met hun innovatieve ideeën en voorstellen. Omdat zij oude structuren doorbreken en met hun enthousiasme en passie ervoor  zorgen dat nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Dat doen ze niet alleen, maar juist met actieve participatie van publiek en bezoekers. Zo bereiken we samen een breed publiek.  

Cultuur speelt een waardevolle rol bij inclusie van mensen
Dat gaat niet vanzelf! Er zijn nog te veel mensen in onze samenleving die aan de kant staan. Zij komen om verschillende redenen minder of helemaal niet in aanraking met kunst. Dat willen wij veranderen door de condities en voorwaarden voor deze mensen om deel te nemen aan cultuur en aan de samenleving als geheel te verbeteren. We noemen dit inclusie. Daarmee zorg je dat individuen en groepen een stem krijgen én toegang tot voorzieningen, kennis, ervaringen en gedachten in de samenleving. Cultuur speelt hierbij een waardevolle rol.

Culturele instellingen en kunstenaars zetten verbeeldingskracht in
Social Practice is een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving de aanleiding vormen voor projecten. Culturele instellingen en kunstenaars zetten hun verbeeldingskracht in om vanuit een persoonlijke, onbevangen blik én sociale betrokkenheid projecten of processen vorm te geven. Vaak werken ze pro-actief en zoeken ze naar manieren om mensen te betrekken buiten de gebaande paden om. ‘Social practitioners’ veranderen op een eigenzinnige manier de regels van het spel, op grote en kleine schaal.
Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen. Zo krijgt het publiek een nieuwe kijk op de wereld.

Onderdeel van een grotere beweging
Onze cultuurprojecten zijn daarom vaak onverwachte experimenten, die de bestaande structuur van de culturele sector duurzaam beïnvloeden. Ze hebben daadwerkelijk impact! Het zijn projecten die onderdeel zijn van een grotere beweging. Niet alleen binnen de culturele sector, maar óók daarbuiten. Alleen zo kan kunst het publiek, in de breedste zin van het woord, andere perspectieven bieden. En daarmee de regels van het spel ook echt veranderen.

Heb je vragen over het fonds, wellicht staat je vraag hier tussen.