Vragen over aanvragen en projecten i.v.m. Corona

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekere situatie die daardoor is ontstaan, kunnen projecten anders lopen dan gepland. Bijvoorbeeld inhoudelijk, productioneel of financieel. Maar ook de resultaten, zoals het behaalde publieksbereik, kunnen anders uitpakken dan verwacht. Dit kan ook gebeuren ná goedkeuring van het project. Het BankGiro Loterij Fonds is solidair met haar partners uit de culturele sector, de instellingen en kunstenaars/ontwerpers en andere uitvoerenden en stelt zich coulant op. Wel vragen wij u om ons bij bovenstaande ingrijpende wijzigingen tijdig per mail op de hoogte te houden.

Nieuwe lopende aanvragen

1. Kan ik tijdens deze periode een aanvraag indienen?

Juist nu mag de culturele sector niet stil komen te liggen! Daarom nemen wij zoals altijd nieuwe aanvragen in behandeling én gaan we door met reeds gedane aanvragen. In de aanvraag hoeft nog niet rekening gehouden te worden met de mogelijke consequenties van de Corona-maatregelen. Mochten wij de aanvraag verder in behandeling nemen, dan laten we dat per mail weten.

2. Wanneer wordt een besluit genomen over mijn aanvraag?

Normaliter duurt de behandeling van een (volledig ingevulde) aanvraag ca. 4 maanden. Vanwege de Corona-maatregelen kan dit mogelijk iets langer duren. Hiervoor vragen wij jullie begrip.

3. De Corona-maatregelen hebben consequenties voor mijn project, hoe breng ik jullie hiervan op de hoogte?

Mochten wij de aanvraag verder in behandeling nemen, dan laten wij dat per mail weten. Wij ontvangen daarna graag ook per mail een korte inventarisatie van de mogelijke consequenties op productioneel, inhoudelijk en financieel vlak.

Gehonoreerde projecten

4. Mijn project gaat (nu) niet of in andere vorm door als gevolg van de Corona-maatregelen. Wat gebeurt er met de toegezegde bijdrage?

Per initiatief kijken we wat we voor onze partners kunnen betekenen. Als jouw project al goedgekeurd was maar nu geen doorgang kan vinden, kan de toegezegde bijdrage mogelijk ook ingezet worden voor gemaakte kosten en/of aangepaste plannen. We ontvangen graag een mail met daarin een korte inventarisatie van de consequenties op productioneel, inhoudelijk en financieel vlak. Wij kunnen bijvoorbeeld kijken naar verlenging van de looptijd of een andere verdeling van de begroting.

5. De resultaten zijn lager dan afgesproken vanwege de Corona-maatregelen.

Wij begrijpen het wanneer initiatieven nu niet het afgesproken resultaat behalen. Wij zullen hier geen consequenties aan verbinden.

6. Het is nog onduidelijk welke consequenties de maatregelen voor mijn project zullen hebben, wanneer moet ik jullie iets laten weten?

Zodra je zelf meer weet, worden ook wij graag op de hoogte gesteld. Dat kan met een mail met daarin een korte inventarisatie van de consequenties op productioneel, inhoudelijk en financieel vlak.

Geplande rapportages

8. Ik moet een tussentijdse- dan wel eindrapportage aanleveren. Geldt dit nu nog steeds?

Indien mogelijk ontvangen wij graag alsnog de tussentijdse rapportage en eventuele vervolgplannen ofwel de eindrapportage. Maar wanneer deze nu vertraging oploopt, hebben we daar alle begrip voor en stellen we ons coulant op. Wel ontvangen we graag een mail met een voorstel voor een nieuwe aanleverdatum.

9. Ik moet een accountantsverklaring aanleveren, maar ik kan dit nu niet leveren.

Vanwege de Corona-maatregelen en de onzekere situatie die daardoor is ontstaan stellen accountants het afgeven van verklaringen vaak uit. Wanneer de verklaring om deze reden dus ontbreekt in de rapportage gaan wij hier coulant mee om.

Contact

Sinds vrijdag 13 maart 2020 werkt het hele BankGiro Loterij Fonds-team vanaf huis. Daarom zijn wij het beste per mail bereikbaar via info@bankgiroloterijfonds.nl, of per e-mail via je vaste contactpersoon.