Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op de vragen die wij het meest ontvangen. Ook het antwoord op de vraag wat te doen als je vraag er niet tussen staat.

Wat is de achtergrond van het BankGiro Loterij Fonds?

Stichting DOEN ontvangt een bijdrage van de BankGiro Loterij om hiermee culturele initiatieven in Nederland mogelijk te maken. Het Fonds laat zo zien dat de bijdrage voor deze initiatieven van de BankGiro Loterij komt. Op die manier maken we duidelijk dat de BankGiro Loterij in heel Nederland spannende en vernieuwende initiatieven mogelijk maakt die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Wat is de relatie van Stichting DOEN met het BankGiro Loterij Fonds?

Stichting DOEN is het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. DOEN ontvangt van alle drie de loterijen een jaarlijkse bijdrage. Het BankGiro Loterij Fonds is een onderdeel van Stichting DOEN. Vanuit dit fonds worden de middelen van de BankGiro Loterij besteed.

Wat is de relatie tussen de BankGiro Loterij en het BankGiro Loterij Fonds?

De BankGiro Loterij heeft 77 beneficiënten. Dit zijn culturele instellingen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland zoals Het Rijksmuseum en Vereniging De Hollansche Molen. Stichting DOEN is een van deze beneficiënten en krijgt een bijdrage om kleinere vernieuwende culturele initiatieven in Nederland mogelijk te maken. Deze initiatieven worden ondersteund vanuit het

Welke soorten financieringen kent het BankGiro Loterij Fonds?

Het BankGiro Loterij Fonds kan verschillende financieringsinstrumenten gebruiken, waaronder subsidies, leningen en participaties.

Wat wordt wel/niet gefinancierd door BankGiro Loterij Fonds?

Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt en verbindt voorlopers die met hun initiatieven bijdragen aan een creatieve samenleving. Op deze website vind je de uitgangspunten beschreven, maar ook welke criteria en uitsluitingen. Lees deze goed door voordat je een aanvraag doet.

Hoe kan ik een aanvraag doen bij het BankGiro Loterij Fonds?

Op deze website staat alle informatie in het gedeelte 'aanvragen' Hier vind je ook het aanvraagformulier.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, er zijn geen deadlines. Maar de aanvraagprocedure bedraagt doorgaans ongeveer vier maanden. Zorg er dus voor dat je aanvraagformulier ten minste vier maanden voor aanvang van het project indient. Afhankelijk van een aantal factoren kan de procedure langer duren.

Wat is de indientermijn voor een aanvraag van het BankGiro Loterij Fonds?

Je dient minimaal vier maanden voor aanvang van het project je aanvraagformulier aan ons op te sturen.

Moet de aanvrager een rechtspersoon zijn?

Jazeker, de aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Ter identificatie moet er een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Ook vanuit een eenmanszaak kun je een aanvraag indienen. Indien de organisatie een publieksrechtelijk rechtspersoon is, dient een verklaring van het bestuursorgaan ter identificatie aangeleverd te worden.

Mijn aanvraag is afgewezen, kan ik vragen om uitleg?

Ja, dat kan. Een verzoek voor heroverweging of uitleg van de afwijzing dient per email te worden gedaan via info@bankgiroloterijfonds.nl

Staat je vraag hier niet tussen?

Als je toch een specifieke vraag hebt, kun je je vraag stellen via info@bankgiroloterijfonds.nl.

Aanvraag doen?

Registreer je hier en vul het online aanvraagformulier in.