Veel gestelde vragen

Vragen en antwoorden over het BankGiro Loterij Fonds.

Wat is de achtergrond van het BankGiro Loterij Fonds?

Stichting DOEN ontvangt een bijdrage van de BankGiro Loterij om hiermee culturele initiatieven in Nederland mogelijk te maken. Het Fonds laat zo zien dat de bijdrage voor deze initiatieven van de BankGiro Loterij komt. Op die manier maken we duidelijk dat de BankGiro Loterij in heel Nederland spannende en vernieuwende initiatieven mogelijk maakt die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Wat is de relatie van Stichting DOEN met het BankGiro Loterij Fonds?

Stichting DOEN is het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. DOEN ontvangt van alle drie de loterijen een jaarlijkse bijdrage. Het BankGiro Loterij Fonds is een onderdeel van Stichting DOEN. Vanuit dit fonds worden de middelen van de BankGiro Loterij besteed.

Wat is de relatie tussen de BankGiro Loterij en het BankGiro Loterij Fonds?

De BankGiro Loterij heeft 66 beneficiënten. Dit zijn culturele instellingen die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland zoals Het Rijksmuseum en Vereniging De Hollansche Molen. Stichting DOEN is een van deze beneficiënten en krijgt een bijdrage om kleinere vernieuwende culturele initiatieven in Nederland mogelijk te maken. Deze initiatieven worden ondersteund vanuit het BankGiro Loterij Fonds.

Verandert er ook iets in de organisatie van Stichting DOEN?

Nee, het BankGiro Loterij Fonds wordt door hetzelfde team uitgevoerd dat ook voor de Nederlandse culturele programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design verantwoordelijk was.

Ik heb nu een aanvraag lopen bij Stichting DOEN. Wat betekent de komst van het BankGiro Loterij Fonds voor mij?

Aanvragen die ingediend zijn voor 7 januari 2016 worden nog vanuit de huidige programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design behandeld. Vanaf 7 januari 2016 worden alle nieuwe aanvragen die worden ingediend bij het BankGiro Loterij Fonds ook beoordeeld vanuit de uitgangspunten van het fonds.

Ik ontvang nu een bijdrage voor een project vanuit het programma Social Design of Maatschappelijke Rol Cultuur. Wat betekent dit voor mij?

Iedereen die nog vanuit de huidige programma´s ondersteuning ontvangt valt onder de huidige voorwaarden. Wel is het zo dat indien het project nog doorloopt in 2016, je een nieuw logo van het BankGiro Loterij Fonds ontvangt voor gebruik in de communicatie.

Hoeveel budget heeft het BankGiro Loterij Fonds?

Dat is afhankelijk van de opbrengst van de BankGiro Loterij per jaar. Gemiddeld ontvingen we de afgelopen jaren een bedrag van 3,2 miljoen Euro voor het financieren van projecten.

Welke soorten financieringen kent het BankGiro Loterij Fonds?

Het BankGiro Loterij Fonds kan verschillende financieringsinstrumenten gebruiken, waaronder subsidies, leningen en participaties.

Wat wordt wel/niet gefinancierd door BankGiro Loterij Fonds?

Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt en verbindt voorlopers die met hun initiatieven bijdragen aan een creatieve samenleving. Op deze website vind je de uitgangspunten beschreven, maar ook welke criteria en uitsluitingen. Lees deze goed door voordat je een aanvraag doet.

Wat is het minimum of maximum bedrag voor aanvragers? En wat is de gemiddelde bijdrage die het BankGiro Loterij Fonds algemeen toewijst?

Er zijn geen minimum/maximum bedragen. De gemiddelde bijdrage aan een initiatief is ongeveer EUR 40.000,-. De financiële bijdrage hangt af van het totale bedrag van de projectkosten. Daarnaast kijkt het BankGiro Loterij Fonds naar de impact van de bijdrage aan het project. In alle gevallen kijken we naar wat redelijk is binnen het totale dekkingsplan. Het BankGiro Loterij Fonds financiert een project doorgaans nooit volledig.

Hoe kan ik een aanvraag doen bij het BankGiro Loterij Fonds?

Op deze website staat alle informatie in het gedeelte “Aanvraag”. Hier vind je ook het aanvraagformulier.

Bij twijfel, wat te doen?

Stuur ons een korte samenvatting (max 2 A4) van je project. Zo kunnen wij bekijken of deze in aanmerking komt voor financiering. Zie contactgegevens.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend, er zijn geen deadlines. Maar de aanvraagprocedure bedraagt doorgaans ongeveer vier maanden. Zorg er dus voor dat je aanvraagformulier ten minste vier maanden voor aanvang van het project indient. Afhankelijk van een aantal factoren kan de procedure langer duren.

Wat is de indientermijn voor een aanvraag van het BankGiro Loterij Fonds?

Je dient minimaal vier maanden voor aanvang van het project je aanvraagformulier aan ons op te sturen.

Moet de aanvrager een rechtspersoon zijn?

Jazeker, de aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Ter identificatie moet er een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel worden aangeleverd. Ook vanuit een eenmanszaak kun je een aanvraag indienen. Echter, als je aanvraag wordt gefinancierd door het BankGiro Loterij Fonds, dan ontvangen wij ook graag een VAR-verklaring van de belastingdienst, waaruit blijkt dat je geen arbeidsrelatie met ons aangaat. Indien de organisatie een publieksrechtelijk rechtspersoon is, dient een verklaring van het bestuursorgaan ter identificatie aangeleverd te worden.

Mijn aanvraag is afgewezen, kan ik vragen om uitleg?

Ja, dat kan. Een verzoek voor heroverweging of uitleg van de afwijzing dient per email te worden gedaan via aanvragen@bankgiroloterijfonds.nl.

Staat je vraag hier niet tussen?

Als je toch een specifieke vraag hebt, kun je je vraag stellen via sarah@bankgiroloterijfonds.nl of telefonisch op iedere werkdag tussen 9 -12 uur via nummer +31 (0)20 - 57 37 444.