Aanvragen - BankGiro Loterij Fonds

Voordat je een aanvraag doet

Uitgangspunten en doelstellingen

Het BankGiro Loterij Fonds steunt kunst- en cultuurinitiatieven die midden in de maatschappij staan en onze wereld kritisch bevragen. Initiatieven die samen met mensen uit alle lagen van de samenleving nieuwe perspectieven ontwikkelen en je uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven. Welke initiatieven komen in aanmerking?

Waar zijn we naar op zoek?

 • Initiatieven die radicale verbeelding inzetten om mensen te laten zien dat een andere wereld mogelijk is. Naar projecten die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken en partijen met elkaar verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken
  • Kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen; initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek
 • Kunstenaars en culturele instellingen die bij de uitvoering van grensverleggende initiatieven erop zijn gericht om kunsten uit alle disciplines en erfgoed meer met maatschappelijke partners en de maatschappij als geheel te verbinden
  • Een kunst- en ontwerppraktijk waarbij artistieke kwaliteiten worden ingezet om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken
 • Culturele initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijke verandering en een beweging naar een duurzamere samenleving met een goede balans tussen sociale, culturele, ecologisch een economische duurzaamheid.
  • Initiatiefnemers die in staat zijn een breed publiek te bereiken. Met deze uitnodigende initiatieven denken we actief mee over de manier waarop we nog breed publiek bij dit initiatief kunnen betrekken. Hierbij zijn de deelnemers van de BankGiro Loterij vanzelfsprekend een belangrijke doelgroep.

Voorbeelden van projecten die passen binnen het BankGiro Loterij Fonds

Voor alle aanvragen geldt dat:

 • Deze moet passen binnen de criteria van het BankGiro Loterij Fonds.
 • Een aanvraag het hele jaar door kan worden ingediend, maar minimaal vier maanden voor de start van het project binnen dient te zijn bij het BankGiro Loterij Fonds.
 • Deze via het aanvraagformulier moet worden ingediend.
 • Dat als deze niet binnen de doelstellingen valt en niet voldoet aan de criteria, de aanvraag wordt afgewezen.
 • De de aanvraagprocedure bij een complete aanvraag maximaal vier maanden in beslag neemt.

CRITERIA EN UITSLUITINGEN

Wel binnen de criteria maar toch afgewezen?

Het BankGiro Loterij Fonds krijgt veel meer aanvragen dan zij kan honoreren. Er moeten dus altijd keuzes gemaakt worden. Het kan dan ook voorkomen dat een initiatief wél aan alle criteria voldoet, maar noodgedwongen tóch wordt afgewezen. De motieven die dan mogelijk een rol spelen zijn:

 • Andere initiatieven genieten de voorkeur;
 • Het budget van het Fonds is reeds besteed;
 • Het Fonds financierde reeds één of meerdere vergelijkbare initiatieven en wil deze eerst evalueren voordat nieuwe soortgelijke initiatieven worden gefinancierd;
 • Het BankGiro Loterij  Fonds financierde reeds een groot aantal initiatieven in de betreffende regio en kiest om reden van spreiding voor een ander initiatief.