Procedure - BankGiro Loterij Fonds

Procedure

Bij een volledige aanvraag neemt de aanvraagprocedure maximaal vier maanden in beslag. Hoe de aanvraag intern beoordeeld wordt kun je hier zien.

Aanvraag indienen

Je aanvraag kun je indienen via het aanvraagformulier. Je vindt het aanvraagformulier rechts op deze pagina onder het kopje documenten. Dit formulier vul je volledig in (NB maak hier na invullen geen pdf van!) en stuur je naar aanvragen@bankgiroloterijfonds.nl. Je krijgt binnen enkele weken bericht of je aanvraag in behandeling wordt genomen of wordt afgewezen.

Behandeling aanvraag

Wanneer wij het aanvraagformulier hebben ontvangen, beoordelen wij of je aanvraag aansluit bij onze criteria en uitgangspunten. Als je aanvraag hier niet aan voldoet, ontvang je van ons binnen circa vier weken een afwijzing.
Als je aanvraag wel bij onze criteria en uitgangspunten aansluit, kun je van ons het verzoek ontvangen om aanvullende vragen te beantwoorden en extra documenten mee te sturen als nadere toelichting op je plan. Wanneer wij je antwoorden hierop hebben ontvangen, kunnen wij je aanvraag vervolgens inhoudelijk en financieel beoordelen.
In de inhoudelijke beoordeling wegen wij verschillende factoren:

  • Aansluiting bij het beleid van het fonds;
  • Vergelijking met andere projecten;
  • Het beschikbare budget;
  • De context waarin je initiatief zich afspeelt.

Tijdens de inhoudelijke beoordeling kunnen wij opnieuw contact met je opnemen voor aanvullende informatie om tot een besluit te kunnen komen.
Het uiteindelijke besluit over wel of niet toekennen van een bijdrage ontvang je schriftelijk binnen een termijn van uiterlijk vier maanden. 

Na bevestiging bijdrage

In de schriftelijke bevestiging van een positief besluit staan, naast algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden voor de verdere afhandeling van je project. Pas als je de begroting en dekking van je plan helemaal rond hebt en het project definitief doorgaat, sluiten wij een contract af en gaan wij over tot financiering. Vanuit het fonds krijg je een logo toegestuurd om onze ondersteuning kenbaar te maken en te gebruiken op uitingen van je project.

Bij toegekende bijdragen van € 50.000 of hoger, vragen wij je achteraf een controleverklaring waarin bevestigd wordt dat onze bijdrage volgens afspraak is besteed. Een voorbeeld van een controleverklaring vind je rechts op deze pagina.