Procedure - BankGiro Loterij Fonds

Ontwikkelbijdrage Social Practice & Radicale Verbeelding 

De maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor hebben van het ene op het andere moment veel kunstenaars en cultuurwerkers vrijwel al hun werk en inkomen verloren.

Met name het genre van kunstenaars waar het BankGiro Loterij Fonds zich op richt heeft veel minder mogelijkheden om in deze tijden werk te creëren. Zoals omschreven in ons beleid, werkt het BankGiro Loterij Fonds graag met kunstenaars en culturele instellingen met een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten en waar op zoek wordt gegaan naar manieren om mensen te betrekken buiten de gebaande paden om. Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen, en een nieuwe kijk op de wereld. Het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het betrekken van mensen in het maakproces is in deze tijd bijna niet mogelijk.

De huidige situatie vraagt echter juist om de zoektocht naar nieuwe verbindingen tussen mensen, dwars door bestaande structuren. Daarom zet het BankGiro Loterij Fonds eenmalig extra budget in om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van kunstenaars uit alle artistieke disciplines met een social practice praktijk en die radicale verbeelding inzetten om een andere, betere wereld te laten zien of te laten ervaren en sociale innovatie in gang te zetten. Op deze manier kan het BankGiro Loterij Fonds bijdragen aan de versterking van deze kunstpraktijk.

Ontwikkelbijdrage kunstenaars voor
Social Practice & Radicale Verbeelding 

Wie willen we ondersteunen?

Het gaat om kunstenaars in de brede zin die in deze periode de tijd en ruimte willen nemen om hun kunstpraktijk verder te verdiepen op het gebied van social practice* en radicale verbeelding*.

 

Radicale verbeelding

Radicale verbeelding is het vermogen om de wereld te verbeelden niet zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste waarheden bevragen. Zo kunnen we ons blijven verbazen en verwonderen. Kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen kunnen als vrijdenkers, als radicale verbeelders, een belangrijke rol spelen om een andere, betere wereld te laten zien of te laten ervaren en sociale innovatie in gang zetten.

Social practice

We werken graag met kunstenaars en culturele instellingen met een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten. Vanuit een persoonlijke, onbevangen blik én sociale betrokkenheid zoeken ze vaak naar manieren om mensen te betrekken buiten de gebaande paden om. Deze ‘social practitioners’ veranderen op een eigenzinnige wijze de regels van het spel, op grote en kleine schaal.

Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen, en een nieuwe kijk op de wereld.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Het actief betrekken van anderen, niet kunstprofessionals, bij het artistieke maakproces

 • Het creëren van nieuwe relaties tussen belanghebbenden rondom een maatschappelijk onderwerp

 • Het doen van artistiek onderzoek om te komen tot nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken

 • Een visie bieden op een radicaal andere (bijv. post corona) wereld

Wie kunnen aanvragen?

Professionele kunstenaars, -kunstenaarsinitiatieven, -collectieven uit alle artistieke disciplines die werken in Nederland (inclusief het Caraïbisch deel van het Koninkrijk) en die beschikken over een rechtspersoon (eenmanszaak, stichting, oid).

Wat bieden we?

De bijdrage kent een maximum van EUR 7.500 per persoon (inclusief btw). Naar verwachting 20 tot 25 kunstenaars kunnen een ondersteuning ontvangen. Het eigen honorarium kan een groot deel van het budget uitmaken. Het verdiepingstraject kan meteen starten na bekendmaking van het besluit en kan circa 3-4 maanden duren.

Hoe kun je aanvragen?

Een aanvraag kan per mail (info@bankgiroloterijfonds.nl) worden ingediend tot 1 november 2020, of eerder als het tijdelijk budget volledig besteed is. Zet Ontwikkelbijdrage Social Practice in het onderwerp van de mail. Een aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en eventueel bijlagen voor bijvoorbeeld visuele documentatie.  

Hoe beoordelen we de aanvraag?

Het team van het BankGiro Loterij Fonds maakt uit de ontvangen aanvragen een eerste selectie en legt deze telkens ter goedkeuring voor aan de directie. Als nodig vraagt het BankGiro Loterij Fonds hierbij extern advies op. We streven er naar om binnen twee weken na ontvangst van je aanvraag je op de hoogte te brengen of je voorgelegd gaat worden.

Uitgangspunten bij de beoordeling van de aanvragen is:

 • Artistieke en inhoudelijke kwaliteit

 • Maatschappelijke urgente van het artistiek onderzoek en/of de verdieping van de eigen kunstpraktijk
 • Wijze waarop actief andere, niet kunstprofessionals, bij het artistieke maakproces worden betrokken

 • Nieuwe perspectieven op maatschappelijke vraagstukken

 • Wijze waarop nieuwe relaties tussen belanghebbenden rondom een maatschappelijk onderwerp worden aangegaan

 • Gericht op structurele maatschappelijke verandering

 • Aansluiting bij DOEN transities

 • De voorkeur gaat uit naar aanvragers die geen lopende financiering hebben bij DOEN/BGLF

Evaluatie

Binnen 1 maand na afloop van het traject wordt een kort verslag met beeldmateriaal over het verlopen is en een kort overzicht van de kosten ingediend.

*De Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds vind je hier

Foto header: 'BAK, basis voor actuele kunst' door Rob Godfried