Procedure - BankGiro Loterij Fonds

Een lening via Fonds Geëngageerde Kunstenaars en Ontwerpers

Kunstenaars en ontwerpers die maatschappelijke impact willen maken, kunnen voor hun werk een lening aanvragen bij het Fonds Geëngageerde Kunstenaars en Ontwerpers. Dit fonds is een initiatief van het BankGiro Loterij Fonds en Fonds Kwadraat.

Maatschappelijke impact met kunst en ontwerp
Kunstenaars en ontwerpers kunnen maatschappelijke vraagstukken op een andere manier bekijken en benaderen: creatief, ongebonden, nieuwsgierig en twijfelend, en zetten met hun werk veranderingen in gang. Het fonds voorziet hen van een gunstige financiering, zodat ze in staat zijn hun sociaalmaatschappelijke idee of werk te ontplooien.

Het kan gaan om een sociaal project in de buurt, het creëren van bewustwording omtrent een ecologisch vraagstuk of het veranderen van het perspectief van bestuurders, politici of ondernemers.

Lening aanvragen
Wil je een renteloze lening aanvragen voor jouw project? Dat kan via de website van Fonds Kwadraat. De maximale hoogte van de lening is €8.000,-.