Criteria en Uitsluitingen - BankGiro Loterij Fonds

Criteria en uitsluitingen

Algemene criteria

 • De aanvrager is een rechtspersoon (aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen) en kent een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies.
 • Het initiatief is van professionele kunstenaar, ontwerper, kunst-, erfgoed- of cultuurinstelling (geen amateurkunst).
 • Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, SMART), waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd.
 • Het initiatief wordt in Nederland uitgevoerd (inclusief Aruba,Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden).
 • De begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding.
 • Het initiatief heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een eigen bijdrage van de initiatiefnemers.
 • Het BankGiro Loterij  Fonds besteedt ook aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren.

Uitgangspunten en Inhoudelijke criteria

 • Radicale Verbeelding
  Radicale verbeelding is het vermogen om de wereld te verbeelden niet zoals deze is, maar zoals deze kan zijn. De kunst van deze verbeelding kan schijnbaar onbetwiste waarheden bevragen. Zo kunnen we ons blijven verbazen en verwonderen. Kunstenaars, ontwerpers en culturele instellingen kunnen als vrijdenkers, als radicale verbeelders, een belangrijke rol spelen om een andere, betere wereld te laten zien of te laten ervaren en sociale innovatie in gang te zetten.
 • Inclusie
  Er zijn nog te veel mensen in onze samenleving die aan de kant staan. Zij komen om verschillende redenen minder of helemaal niet in aanraking met kunst. Dat willen wij veranderen door de condities en voorwaarden voor deze mensen om deel te nemen aan cultuur en aan de samenleving als geheel te verbeteren. We noemen dit inclusie. Zo zorg je dat iedereen een stem krijgt én toegang heeft tot voorzieningen, kennis, ervaringen en gedachten die leven in de samenleving.
 • Social Practice
  We werken graag met kunstenaars en culturele instellingen met een kunstpraktijk waarbij veranderingen in de samenleving aanleiding vormen voor projecten. Vanuit een persoonlijke, onbevangen blik én sociale betrokkenheid zoeken ze vaak naar manieren om mensen te betrekken buiten de gebaande paden om. Deze ‘social practitioners’ veranderen op een eigenzinnige wijze de regels van het spel, op grote en kleine schaal. Hierbij ontstaat er een andere relatie tussen maker, publiek en andere betrokkenen, en een nieuwe kijk op de wereld.
 • Verandering en Beweging
  Veel cultuurprojecten zijn experimenten die de bestaande structuur van de culturele sector op de lange termijn beïnvloeden. Ze zijn onderdeel van een grotere beweging en maken op deze manier samen impact. Niet alleen binnen de culturele sector, maar óók daarbuiten. Alleen zo kan kunst het publiek, in de breedste zin van het woord, andere perspectieven bieden en van onderop maatschappelijke verandering brengen.
 • Structureel vergroten en verbreden van het publieksbereik voor vernieuwende initiatieven.
 • Structureel vergroten van de actieve betrokkenheid van het publiek, waarbij de werkwijze ingebed wordt in de eigen organisatie.
 • Potentie om aansprekend te zijn voor een breed publiek.
 • Vernieuwende en eigenzinnige aanpak, die als voorbeeld kan dienen voor de culturele sector.
 • De aanvrager staat midden in de samenleving en heeft oog voor mogelijke samenwerking met andere (onverwachte) partijen en instellingen.
 • Het initiatief geeft een nieuwe kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en nodigt uit om te denken voorbij de gangbare denkwijzen.

Het BankGiro Loterij Fonds levert geen financiële bijdrage aan:

 • Beneficiënten van de drie Goede Doelen Loterijen.
 • Lopende aanvragen of financieringen van projecten bij Stichting DOEN.
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling.
 • Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties.
 • Bewustwordingscampagnes/activiteiten.
 • Regulier onderwijs, expliciet educatieve projecten en lespakketten.
 • Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten.
 • Jubilea en andere festiviteiten, opzichzelfstaande (buurt) activiteiten, feesten en benefiet concerten.
 • Aankoop en/of behoud van cultureel erfgoed, plaatsen en/of onderhouden van monumenten en kunstwerken.
 • Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen.
 • Opzichzelfstaande aanschaf van instrumenten, materialen (bijv. nieuwe uniformen), apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting).
 • Opzichzelfstaande productie van: films, documentaires en tv-series, cd’s, dvd’s of cd-roms, boeken, publicaties, magazines, websites.
 • Initiatieven met een primair politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond.
 • Initiatieven van overheden. 
 • Initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen: vrije reserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten.