Criteria en Uitsluitingen - BankGiro Loterij Fonds

Criteria en uitsluitingen

Algemene criteria

 • De aanvrager is een rechtspersoon (aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen) en kent een transparante governance structuur met duidelijk gescheiden functies.
 • Het initiatief is van professionele kunstenaar, ontwerper, kunst-, erfgoed- of cultuurinstelling (geen amateurkunst).
 • Het initiatief wordt uitgevoerd op basis van een helder en gedegen plan (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, SMART), waarbij het aannemelijk is dat de binnen het initiatief vooraf (zelf) geformuleerde doelen worden gerealiseerd.
 • Het initiatief wordt in Nederland uitgevoerd (inclusief Aruba,Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden).
 • De begroting en dekking van het initiatief zijn inzichtelijk en realistisch met een reële kosten-batenverhouding.
 • Het initiatief heeft een ondernemende aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een eigen bijdrage van de initiatiefnemers.
 • Het BankGiro Loterij  Fonds besteedt ook aandacht aan initiatieven die in een pilot- en/of startfase verkeren.

Inhoudelijke criteria

 • Structureel vergroten en verbreden van het publieksbereik voor vernieuwende initiatieven.
 • Structureel vergroten van de actieve betrokkenheid van het publiek, waarbij de werkwijze ingebed wordt in de eigen organisatie.
 • Potentie om aansprekend te zijn voor een breed publiek.
 • Vernieuwende en eigenzinnige aanpak, die als voorbeeld kan dienen voor de culturele sector.
 • De aanvrager staat midden in de samenleving en heeft oog voor mogelijke samenwerking met andere (onverwachte) partijen en instellingen.
 • Het initiatief geeft een nieuwe kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en nodigt uit om te denken voorbij de gangbare denkwijzen.

Het BankGiro Loterij Fonds levert geen financiële bijdrage aan:

 • Beneficiënten van de drie Goede Doelen Loterijen.
 • Lopende aanvragen of financieringen van projecten bij Stichting DOEN.
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling.
 • Opzichzelfstaand (wetenschappelijk) onderzoek, debatten, seminars, congressen, symposia en conferenties.
 • Bewustwordingscampagnes/activiteiten.
 • Regulier onderwijs, expliciet educatieve projecten en lespakketten.
 • Studiebeurzen, stages, studiereizen, studentenuitwisselingen, opzichzelfstaande studentenactiviteiten.
 • Jubilea en andere festiviteiten, opzichzelfstaande (buurt) activiteiten, feesten en benefiet concerten.
 • Aankoop en/of behoud van cultureel erfgoed, plaatsen en/of onderhouden van monumenten en kunstwerken.
 • Opzichzelfstaande restauraties en bouwactiviteiten waaronder renovaties en verbouwingen.
 • Opzichzelfstaande aanschaf van instrumenten, materialen (bijv. nieuwe uniformen), apparatuur, transportmiddelen, inventaris (bijv. computers, kantoorinrichting).
 • Opzichzelfstaande productie van: films, documentaires en tv-series, cd’s, dvd’s of cd-roms, boeken, publicaties, magazines, websites.
 • Initiatieven met een primair politieke of religieuze doelstelling en/of achtergrond.
 • Initiatieven van overheden. 
 • Initiatieven van organisaties met een onevenredig groot eigen vermogen: vrije reserve van meer dan 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten.