Aanvragen - BankGiro Loterij Fonds

Aanvragen

Uitgangspunten en Doelstellingen

Het BankGiro Loterij Fonds wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur die grensverleggend is, erop gericht om kunst en  cultuur meer met de maatschappij te laten verbinden. Ook mensen die daar doorgaans niet mee in aanraking komen. Het BankGiro Loterij Fonds stelt kunstenaars en culturele instellingen in staat nieuwe kunst te maken en een blik op de kunst en cultuur van de toekomst te werpen, om te verkennen wat van waarde kan worden.

Welke initiatieven komen in aanmerking?
Het BankGiro Loterij Fonds:
- is op zoek naar projecten die structureel nieuwe doelgroepen weten te bereiken en die partijen met elkaar verbinden waarvan het niet vanzelfsprekend is dat ze met elkaar samenwerken.
- richt zich vooral op kunst- en cultuuruitingen die in het creatieproces mensen al betrekken en die kunst en cultuur midden in de samenleving plaatsen.
- richt zich op initiatieven die aansluiten bij de interesses en persoonlijke beleving van een grote groep potentiële bezoekers en publiek. Die hen aan het denken zetten en hen laat zien dat een andere wereld mogelijk is.
- ondersteunt kunstenaars en culturele instellingen bij de uitvoering van grensverleggende initiatieven die erop zijn gericht om kunsten uit alle disciplines en erfgoed meer met de maatschappij te verbinden.
- ondersteunt een kunst- en ontwerppraktijk waarbij artistieke kwaliteiten worden ingezet om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke vraagstukken.
- ondersteunt culturele initiatieven die bijdragen aan een maatschappelijke verandering en een beweging naar een duurzamere samenleving met een goede balans tussen sociale, culturele, ecologische en economische duurzaamheid.

Voor alle initiatiefnemers die aankloppen voor ondersteuning bij het BankGiro Loterij Fonds geldt dat wordt bekeken of ze in staat zijn een breed publiek te bereiken. Met uitnodigende initiatieven gaan we actief meedenken over op welke manier een breed publiek bij dit initiatief kan worden betrokken. Daarnaast kijken we hoe BankGiro Loterij-deelnemers hier bijzondere ervaringen kunnen opdoen.

Voorbeelden van projecten die passen binnen het BankGiro Loterij Fonds

Voor alle aanvragen geldt dat:

  • De aanvraag moet passen binnen de criteria van het BankGiro Loterij Fonds.
  • Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend, maar dient minimaal vier maanden voor de start van het project binnen te zijn bij het BankGiro Loterij Fonds.
  • Aanvragen dienen gedaan te worden door middel van het aanvraagformulier.
  • Past je aanvraag niet binnen de doelstellingen en voldoet het project niet aan de criteria, dan wordt de aanvraag afgewezen.
  • Bij een complete aanvraag neemt de aanvraagprocedure maximaal vier maanden in beslag.

Criteria en uitsluitingen

Wel binnen de criteria maar toch afgewezen?

Het BankGiro Loterij Fonds krijgt veel meer aanvragen dan zij kan honoreren. Er moeten dus altijd keuzes gemaakt worden. Het kan dan ook voorkomen dat een initiatief wél aan alle criteria voldoet, maar noodgedwongen tóch wordt afgewezen. De motieven die dan mogelijk een rol spelen zijn:

  • Andere initiatieven genieten de voorkeur;
  • Het budget van het Fonds is reeds besteed;
  • Het Fonds financierde reeds één of meerdere vergelijkbare initiatieven en wil deze eerst evalueren voordat nieuwe soortgelijke initiatieven worden gefinancierd;
  • Het BankGiro Loterij  Fonds financierde reeds een groot aantal initiatieven in de betreffende regio en kiest om reden van spreiding voor een ander initiatief.