Kunst kan ontroeren, kunst kan inspireren, kunst kan mensen verbinden. Kunst kan mensen bij elkaar brengen. Door in aanraking te komen met kunst en cultuur stappen mensen even in de magische wereld van de verbeelding. Het wakkert zo bij een ieder de drang aan om voorbij het bestaande te denken.

Welkom bij het BankGiro Loterij Fonds!

Dit fonds komt voort uit de Nederlandse culturele programma’s Maatschappelijke Rol Cultuur en Social Design van Stichting DOEN.
Het BankGiro Loterij Fonds ondersteunt verrassende, culturele initiatieven in Nederland die een breed publiek aanspreken.

BankGiro Loterij Fonds op de Uitmarkt

Het BankGiro Loterij Fonds staat dit jaar voor het eerst op de Uitmarkt! Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus maak je in de BankGiro Loterij Musueumgalerij op het Museumplein kennis met drie projecten die wij ondersteunen met de bijdrage van het fonds. Deze drie projecten hebben gemeen dat ze zich allen inzetten voor vluchtelingen. Ze geven met culturele activiteiten deze kwetsbare groep mensen een stem en zorgen voor een gesprek tussen bewoners en nieuwkomers. Kom langs en maak kennis met: De Voorkamer, The Picture Bridge Foundation met YOU! en De Asielzoekmachine

BankGiro Loterij Fonds